Hosting Sinh Viên

$500.000 /Năm

 • Dung lượng SSD
  300 MB
 • Băng thông
  35 GB
 • SQL Database
  1
 • Website chính
  1
 • Website phụ
  3
 • Hosting Cơ Bản

  $800.000 /Năm

 • Dung lượng SSD
  1 GB
 • Băng thông
  không giới hạn
 • SQL Database
  3
 • Website chính
  1
 • Website phụ
  5
 • Hosting Đại Lý

  $1.200.000 /Năm

 • Dung lượng
  5 GB
 • Băng thông
  không gới hạn
 • SQL Database
  10
 • Website chính
  10
 • Website phụ
  30
 • Showing 1 - 3 of 3 Product