GÓI HOTSING CƠ BẢN TRUNG BÌNH ĐỂ 1 WEBSITE HOẠT ĐỘNG

Hosting có server đặt tại nước Mỹ, bạn có thể yên tâm về tính đảm bảo ẩn danh của người thuê hosing tại nước ngoài.

  • Ẩn danh hoàn toàn thông tin người thuê hosting vì server được đặt tại Mỹ, ngoài phạm vi kiểm soát của các cơ quan.
  • Đường truyền ổn định.
  • Phần mềm quản trị sử dụng : Cpanel.
  • Chống Spam : có