cakephp : Call to undefined function mcrypt_get_iv_size()


cakephp : Call to undefined function mcrypt_get_iv_size()

cakephp : Call to undefined function mcrypt_get_iv_size()

Fatal Error

Error: Call to undefined function mcrypt_get_iv_size()
File: /var/www/vhosts/......../lib/Cake/Utility/Security.php
Line: 322

Notice: If you want to customize this error message, create app/View/Errors/fatal_error.ctp


Tin Tức Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.