Cài đặt Xamm, Apache, MySQL, PHP, phpmyadmin trên Ubuntu 16.04 (LAMP)


Cài đặt Xamm, Apache, MySQL, PHP, phpmyadmin trên Ubuntu 16.04 (LAMP)

Tuy cùng là Linux nhưng để so sánh thì cài Xampp trên Ubuntu dễ hơn cài Xampp trên CentOS. Nhất là những bạn mới học làm quyen với Linux mình khuyên nên dùng Ubuntu.

Câu lệnh cài đặt Ubuntu đơn giản hơn, các packages đầy đủ hầu như không phải add thêm repo nào cài xong chạy được ngay không phải thêm scripts khởi động nào. Sau này cứng rồi nghiên cứu thêm cách cài LEMP nữa là đủ bộ.

Các thành phần được cài đặt hôm nay gồm

  • Apache 2.4.18
  • PHP 5.6
  • MySQL 5.7
  • phpmyadmin 4.5.4

Để cho chắc cú, trên tất cả các phiên bản từ Ubuntu 16.04/15.10/15.04/14.10/14.04/13.10/12… trước khi đi vào cài đặt, chạy cho mình hai lệnh để update hệ điều hành và các gói cài đặt mới nhất. Không muốn dùng tài khoản root thì nhớ thêm sudo vào trước câu lệnh mỗi khi cài đặt.

 

sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeTin Tức Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.